30 - 40 % kortere doorlooptijd door de BIP 

02 december 2019

Het blijkt dat jongeren een vrij lang proces ingaan als er sprake is van een strafrechtelijke vervolging bij schoolverzuim. De inzet van de BIP kan maken dat er sprake is van verkorting van deze doorlooptijd (- 30 tot 44%) of dat er gekozen kan worden voor een andere route dan het strafrecht. Door het delen van kennis zijn de BIP beter in staat om een passende interventie te kiezen. 

Hoe ervaren cliënten de dienstverlening van de BIP ?

02 december 2019

Het lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein (OVPD) heeft onderzoek gedaan naar de tevredenheid van de BIP cliënten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de jongeren (en ouders) die in contact zijn geweest met leden van het BIP-team tevredener zijn over dit contact. Hiernaast geven de BIP-cliënten vaker aan door deze gesprekken geholpen te zijn bij het terug gaan naar school dan de andere cliënten."

Hoe ervaren professionals de BIP ?

02 december 2019

“Veel teamleden noemden een (nieuwe) uitdaging als belangrijkste reden voor deelname aan het BIP-project, vaak in combinatie met het zich zelf verder willen ontwikkelen. Men was bij de start van het traject ook benieuwd naar of zelfs overtuigd van de bijdrage van deze nieuwe werkwijze aan (het proces rond en de ervaring van) het van school verzuimende kind."

Nieuwsoverzicht

Samen
bewegen werkt

De leerling beweegt zich samen met een BIP door de verschillende organisaties (Leerplicht, Halt en Raad voor de Kinderbescherming).

Partners bundelen krachten

Een BIP biedt een innovatieve manier van kijken naar wat het beste is voor een leerling, waarbij afbakening en grenzen tussen organisaties en functies vervallen.

Positief 
resultaat

Het BIP biedt voordeel voor alle betrokkenen: Kinderen worden sneller en beter geholpen, het vergroot de professionaliteit, duurzame inzetbaarheid en tevredenheid van medewerkers en het vergroot de professionaliteit en flexibiliteit van de organisaties.

Ondersteuning en Onderzoek

Het Innovatieteam van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunt het project. De Hogeschool Utrecht gaat onderzoek doen naar de effecten van deze manier van werken.

Wat is BIP? Schoolverzuim

In het Project ‘Ontketen de Zorg, Breed Inzetbare Professional’  werken het Leerplein Haarlem, de Leerplicht Purmerend, de Raad voor de Kinderbescherming en Stichting Halt samen om leerlingen die verzuimen van school zo snel mogelijk passend onderwijs en zo nodig passende begeleiding en/of zorg te bieden.

De kern van het project is dat de professionals kennis en vaardigheden met elkaar delen en bevoegd zijn elkaars functie uit te voeren: ze werken als Breed Inzetbare Professional (BIP) vanuit een organisatie overstijgend expertiseteam schoolverzuim.

Onze partners

Breed Inzetbare Professional (BIP) vanuit een Organisatie overstijgende Expertiseteam Schoolverzuim

Contact

Waar kunt u ons vinden? Vooralsnog werkt het BIP team vanuit de gemeente Haarlem en gemeente Purmerend. Kinderen uit deze regio’s worden bij schoolverzuim bij het BIP gemeld. Maakt u zich echter zorgen om een kind? Dan kunt u een melding doen bij Veilig Thuis, telefoonnummer 0800-2000.

Bij andere vragen over het project staan we  u graag te woord van maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Ons bezoek adres is Jansweg 15 | 2011 KL | Haarlem.

Stel een vraag

Versturen

© BIP Schoolverzuim